moziterem no filter

Esemeny - post title: 14279
Esemeny - post date: február 3, 2023 12:52 du.
Esemeny - moziterem (Types Post Reference Field): Uránia-terem (ID 630)

Esemeny - post title: 14278
Esemeny - post date: február 3, 2023 12:52 du.
Esemeny - moziterem (Types Post Reference Field): Uránia-terem (ID 630)